مناقصه یک مرحله ای فعالیتهای خدمات پشتیبانی پارک علم و فناوری لرستان

مناقصه یک مرحله ای فعالیتهای خدمات پشتیبانی پارک علم و فناوری لرستان

پارک علم و فناوری لرستان در نظر دارد فعالیتهای خدمات پشتیبانی را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شرکتهای واجد شرایط که صلاحیت و تجربه کافی در این زمینه دارند، به شرح زیر واگذار نماید.

۱_ موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی شامل نظافت، پذیرایی، تشریفات،نگهبانی، آبدارخانه، راننده جهت پارک علم و فناوری استان لرستان و مراکز رشد وابسته

تبصره :تهیه کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز و نیز مواد مصرفی به عهده پیمانکار می باشد.

۲_ تضمین شرکت در مناقصه: به صورت ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال(نهصد وپنجاه میلیون ریال).

۳_ مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه اینترنتی: از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳، تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹.

۴_ دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

۵_ مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰، تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۶_ زمان برگزاری جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰ /۰۳/۳۱

۷- آدرس مناقصه‌گزار: لرستان،خرم آباد،کیلومترپنج جاده خرم آباد-تهران،پردیس دانشگاهی کمالوند،

ورودی دانشگاه،معبرآخر،پارک علم وفناوری لرستان

شماره تلفن: ۳۳۴۰۲۵۱۸ ۰۶۶ دبیرخانه کمیسیون معاملات پارک علم و فناوری لرستان.

محل برگزاری مناقصه : اتاق جلسات حوزه ریاست پارک علم وفناوری لرستان.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود است.

_ هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه است.

ضمناً توجه به موارد زیر الزامی است:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکزتماس: ۰۲۱۴۱۹۳۴

دفتر ثبت‌نام: ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۸۸۹۶۹۷۳۷ ۰۲۱

شماره مناقصه: ۰۱-۱۴۰۰

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات