کنفرانس علمی یک روزه با عنوان مراقبتهای تنفسی دربیماران کرونا

کنفرانس علمی یک روزه با عنوان مراقبتهای تنفسی دربیماران کرونا

کنفرانس علمی یک روزه با عنوان مراقبتهای تنفسی دربیماران کرونا با کدشناسه ۱۶۵۵۶۵ درروز سه شنبه  مورخ ۱۸-۳-۱۴۰۰از ساعت ۹ الی ۱۲ به صورت وبینار برگزار می گردد.
لینک ورود به کلاس جهت شرکت کنندگان
http://www.skyroom.online/ch/hkc/acute-respiratory-care لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات