هفتمین جلسه شورای مرکز رشد جامع فناوری برگزار شد

هفتمین جلسه شورای مرکز رشد جامع پارک با حضور اعضای شورا و با هدف بررسی درخواست پذیرش یک شرکت فناور و ارزیابی عملکرد ۲ شرکت فناور مستقر در مرکز رشد در روز یکشنبه مورخ ۲۳ خرداد ماه سال جاری در محل سالن جلسات پارک برگزار شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات