تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی جهت هرگونه بهره برداری مقتضی

تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی جهت هرگونه بهره برداری مقتضی

تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای حمایت از نظریه پردازان و نوآوران در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳ توسط هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی منعقد گردید.
جهت هرگونه بهره برداری مقتضی تفاهم نامه مذکور به پیوست در دسترس می باشد.

تفاهم نامه صندوق نوآوری وشکوفاهی

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات