وبینار آموزشی استفاده از یادگیری عمیق در بازارهای مالی - مرکز رشد الیگودرز

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز یک مرکز رشد در شهر الیگودرز می باشد

   نظرات