فراخوان بهترین پژوهش های حوزه کوید ۱۹

فراخوان بهترین پژوهش های حوزه کوید ۱۹

فراخوان بهترین پژوهش های حوزه کوید ۱۹

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات