تعطیلی دانشکده

تعطیلی دانشکده

جهت برگزاری آزمون دستیاری بالینی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ و رعایت پروتکل های بهداشتی مقرر گردید علاوه بر فضای دانشکده پزشکی و مرکز همایش های رازی از فضای دانشکده بهداشت نیز استفاده گردد. بدین منظور دانشکده بهداشت در مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ تعطیل می باشد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات