کارگاه نحوه شمول بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکتهای دانش بنیان و فناور

کارگاه نحوه شمول بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکتهای دانش بنیان و فناور


لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد

   نظرات