کارکنان پارک زیست فناوری خلیج فارس پای صندوق های اخذ رای

کارکنان پارک زیست فناوری خلیج فارس پای صندوق های اخذ رای

لینک اصل خبر در سایت پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  منبع خبر

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

   نظرات