برگزاری جلسه پارک با دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری جلسه پارک با دانشگاه علوم پزشکی تهران

جلسه‌ای بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در ابتدای جلسه معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک دانشگاه تربیت مدرس، مهندس محمدصادق ثبت الشیخ انصاری به معرفی پارک و مراکز رشد گردآفرید، پردیس‌های بابائی، پژوهش و نور پرداخت؛ سپس چشم‌اندازها، برنامه‌ها ، اهداف و دستاوردهای ناحیه نوآوری در خصوص مسئولیت اجتماعی، ارتباط با اعضای ناحیه و بحث کارآفرینی را مطرح کرد.

همچنین معاون مرکز رشد دانشکده پرستاری و مامائی، خانم دکتر راستی، به معرفی اجمالی توانمندی‌ها، تیم‌ها و ارتباطات پرداخت و مسائل و مشکلات پیش روی دانشکده را عنوان کرد.

در ادامه، طرفین به بیان امکانات مجموعه  و شرایط همکاری در ناحیه نوآوری، مانند: معرفی ایده‌های اثرگذار و تجاری‌سازی آن‌ها، تبدیل دانش به ثروت، برگزاری دوره و رویداد مشترک، برقراری ارتباط با شهروندان ناحیه و توانمندسازی آن‌ها در حوزه‌های پزشکی و اجتماعی، معرفی گروه‌های متخصص کارآفرینی ، مساعدت پارک در افتتاح مرکز رشد دانشکده و درنهایت عقد تفاهم‌نامه پرداختند.

در خاتمه، مدیران و اعضای هیات‌علمی دانشکده پرستاری و مامائی، از برج فناوری گردآفرید و شرکت‌های مستقر در آن بازدید کردند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات