دروازه دانش‌بنیانی به روی شرکت‌های خلاق گشوده شد

دروازه دانش‌بنیانی به روی شرکت‌های خلاق گشوده شد

ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق به نمایندگی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توانست شبکه‌ای گسترده از دهها خانه خلاق، مراکز نوآوری و مراکزی که به خانه‌های خلاق، خدمات ارائه می‌دهند، ایجاد کند. این ستاد، برای توسعه ظرفیت‌های قانونی در اختیار شرکت‌های خلاق، رایزنی‌های گسترده‌ای را با نهادهای مانند مجلس شورای اسلامی آغاز کرد و توانست، نام شرکت‌های خلاق را نیز در قانون در حال تصویب در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد. با توجه به پذیرفته شدن شرکت‌های خلاق به عنوان شرکت دانش‌بنیان نوع ۳، مقدمات اجرایی این موضوع فراهم شد و فراخوان ثبت نام شرکت‌ها و موسسات خلاق جهت اخذ مجوز دانش بنیان نوع ۳ منتشر شد. بدیهی است که شرکت متقاضی باید مورد تایید برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق وابسته به ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق، باشد. ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق، از طریق ابزار رایزنی‌های قانونی، با مجلس شورای اسلامی، دیگر نهادهای تقنینی و اجرایی کشور و همچنین با همکاری با نهادهای معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، تلاش دارد تا ظرفیت‌های قانونی در اختیار شرکت‌های خلاق را هر چه بیشتر بسط و گسترش دهد.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات