برگزاری کارگاه Web of Science در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در تیرماه ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه Web of Science در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در تیرماه ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه Web of Science  ویژه دانشجویان محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشکده در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ از ساعت۱۲ - ۱۰ به مدت ۲ ساعت به صورت آنلاین (مجازی)  از طریق  لینک زیر:  https://imcall.iums.ac.ir/b/۶۲w-s۷q-f۲۴  توسط استاد محترم سرکارخانم وصال برگزار می گردد. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات