طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و معافیت بیمه کارفرمایی

بر اساس مفاد ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کار شناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کار فرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات