فراخوان شناسایی شرکت های فعال در حوزه صنعت نفت، مستقر در پارک ها و مراکز رشد کشور

پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت، جهت پیشبرد بهتر ماموریت های خود اقدام به شناسایی شرکت های فعال در سایر پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور در حوزه صنعت نفت نموده است.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات