دخالت سازمان ها اکوسیستم استارتاپی کشور را تخریب می کند

دخالت سازمان ها اکوسیستم استارتاپی کشور را تخریب می کند

شهاب جوانمردی (نایب رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران) با اشاره به اینکه موج اول توجه به استارتاپ‌ها مفید بود، گفت: اما متاسفانه اکنون دخالت سازمان‌ها سبب شده است که اکوسیستم استارتاپی کشور تخریب شود.

به گزارش اکوسیستم، جوانمردی در همایش و نمایشگاه تهران هوشمند در مورد این موضوع گفت: امروزه راه اندازی کسب و کارهای نوپا در کشور متداول شده است و کمتر کسب و کاری را می‌شناسیم که سراغ حوزه استارتاپ‌ها نرفته باشد و این موضوع باعث تخریب این اکوسیستم می‌شود.

وی در پنل نقش شهرداری در زیست بوم نوآوری شهری و نحوه تعامل با استارتاپ‌ها، ضمن اشاره به موانع و چالش‌های موجود بر سر راه این کسب و کارهای نوپا در تجاری سازی و گسترش خدمات شهر هوشمند، اظهار داشت: قبل از آنکه وارد حوزه استارتاپ‌ها شویم باید صورت مسئله را مشخص کنیم و استارتاپ‌ها را به خوبی بشناسیم.

نایب رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ادامه داد: وقتی گفته می‌شود که قصد داریم از استارتاپ‌ها استفاده نماییم، مشخص نمی‌کنیم که این کسب و کارهای نوپا قرار است چالش‌های جدید را رفع کنند یا مشکلات موجود به کمک آنها برطرف گردند.

وی در مورد مشکلات استارتاپ‌های کشور، تشریح کرد: اولین موج توجه استارتاپ‌ها در کشور مفید بود، ولی متاسفانه در حال حاضر دخالت سازمان‌ها در این اکوسیستم باعث تخریب این حوزه شده است.

جوانمردی با تاکید بر رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت استارتاپ‌ها در کشور، گفت: باید تلاش کنیم شاخص کارآفرینی را در ایران بهبود ببخشیم و چالش‌ها و قوانین موجود در این زمینه را تسهیل سازیم. بعد از این اقدامات می‌توانیم به فکر طراحی شاخص‌ها باشیم.

    نظرات