در «کالپ تری» هیچ کس از شکست خوردن نمی‌ترسد

بر این اساس کارکنان شرکت می‌توانند به محض ارائه پیشنهاد و ایده نوآورانه خود از طیف گسترده‌ای از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های فنی و فکری و تجهیزات مدیریت شرکت برخوردار شوند و در این میان هیچ دغدغه‌ای بابت ناکام ماندن و به شکست انجامیدن طرح‌ها و ایده‌های خود ندارند چرا که بر اساس فرهنگ سازمانی حاکم بر کالپ‌تری، هر کارمندی که ایده نوآورانه و مبتکرانه‌ای را به شرکت پیشنهاد دهد برنده و موفق است و تحت هیچ عنوان و حتی در صورت به شکست انجامیدن آن ایده این ناکامی و شکست به حساب ارائه دهنده آن نوشته نمی‌شود.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات