نوآوری اجتماعی چگونه زیست‌بوم نوآوری را متحول می‌کند

برای رسیدن به این پیشرفت، نیاز است تمامی بخش‌ها به ویژه نهادهای آموزش و پژوهش به سمت و سوی نوآوری در تولید علم و فناوری حرکت کنند. این در حالی است که مشارکت کم‌رنگ نهادهای تحقیقاتی و آموزشی کاملا در تضاد با نقش اساسی آن‌ها به عنوان ارائه‌دهندگان دانش در فرآیندهای کلاسیک نوآوری، یکی از ارکان مدل مارپیچ سه گانه نوآوری از جمله صنعت، دولت، دانشگاه و همچنین بخشی ضروری از مفهوم سیستم‌های نوآوری است. برخی از کشورها نیز در نوآوری اجتماعی، گام‌های موفقی توجهی انجام داده‌اند که زمینه را برای نقش‌آفرینی بازیگران زیست‌بوم نوآوری و فناوری فراهم کرده است. همچنین باید سه ماموریت به هم پیوسته در مورد نوآوری اجتماعی در دانشگاه‌ها نوآوری اجتماعی به بخشی مهم از راهبردهای توسعه دانشگاه‌ها، ارائه آن به عنوان یک رشته دانشگاهی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد و تحقیق و پژوهش گسترده در مورد نوآوری اجتماعی صورت بگیرد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ایجاد زمینه توسعه مفهوم نوآوری در میان قشر دانشگاهی، فناور و پژوهشگران فعال در زیست‌بوم نوآوری حمایت می‌کند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات