حمایت مجلس از توسعه زیرساخت پارک‌های علم و فناوری// شرکت‌های مستقر از پرداخت عوارض معاف شدند

حمایت مجلس از توسعه زیرساخت پارک‌های علم و فناوری// شرکت‌های مستقر از پرداخت عوارض معاف شدند

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

    نظرات