سرمایه گذاری خصوصی (PE) چیست و چگونه عمل می کند؟

مشابه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC)، شرکت‌های سرمایه گذاری خصوصی (PE firms) از سرمایه جمع‌آوری‌شده توسط شرکای سرمایه گذار (LPs)، برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی آینده‌دار استفاده می‌کنند. اما بر خلاف شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC)، شرکت‌های سرمایه گذاری خصوصی (PE firms) معمولا سهام عمده (مالکیت ۵۰ درصد یا بیشتر) را زمانی که در شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند به دست می‌گیرند. سرمایه گذاران خصوصی برای سرمایه گذاری در یک شرکت، سرمایه را از شرکای سرمایه گذار (LPs) جمع آوری می‌کنند تا صندوقی تشکیل دهند که به عنوان صندوق سرمایه گذاری خصوصی (PEfund) معروف است. زمانی که آنها به موفق به جذب سرمایه موردنظر رسیدند، صندوق را می‌بندند و آن سرمایه را روی شرکت‌های هدف و آینده‌دار سرمایه گذاری می‌کنند. صندوق سرمایه گذاری خصوصی سرمایه خود را از شرکای سرمایه گذار (LPs) و سرمایه گذاران نهادی تامین می‌کنند اما صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک از سرمایه گذاران عادی. صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی هر دو کارمزد مدیریت صندوق و عملکرد (موفقیت) را دریافت می‌کنند. این کارمزد به عنوان درصدی از سود حاصل از سرمایه گذاری محاسبه می‌شود و به طور معمول حدود ۲۰ درصد است. سرمایه گذاران خصوصی برای تشکیل صندوق و سرمایه گذاری در یک شرکت، سرمایه آن را از شرکای سرمایه گذار (LPs) جذب می‌کنند. زمانی که یک شرکت PE یکی از شرکت‌های پرتفولیو خود را به شرکت یا سرمایه گذار دیگری می‌فروشد، شرکت معمولا کسب سود می‌کند و بازدهی ایجاد شده را بین شرکای سرمایه گذار (LPs) که در صندوق سرمایه گذاری خصوصی سرمایه گذاری کرده‌اند تقسیم می‌کند. • سرمایه گذاران PE با استفاده از سرمایه تعهد شده شرکای سرمایه گذار (LPs)، در شرکت‌های آینده دار سرمایه گذاری می‌کنند و معمولا سهام عمده (بیشتر از ۵۰درصد) را به خود اختصاص می‌دهند. سرمایه گذاران عادی به طور معمول ۲۰ درصد بازده دریافت می‌کنند، در حالی که شرکای سرمایه گذار (LPs) ۸۰درصد بازده دریافت می‌کنند. • سرمایه گذاران VC با استفاده از سرمایه تعهد شده، معمولا کمتر از ۵۰ درصد سهام شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری می‌کنند را به دست می‌گیرند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات