اطلاعیه فرایند صدور کارت دانشجویی المثنی و صدور مجدد

اطلاعیه فرایند صدور کارت دانشجویی المثنی و صدور مجدد

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت:
اطلاعیه فرایند صدور کارت دانشجویی المثنی و صدور مجدد

فرآیند صدور کارت دانشجویی
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات