راه برون رفت؛ تشکیل انجمن‌های صنفی، رسانه‌ها و همایش‌های استارتاپی

راه برون رفت؛ تشکیل انجمن‌های صنفی، رسانه‌ها و همایش‌های استارتاپی

این آمارها نشان از سهم اندک ما استارتاپ‌ها و نشان از یک اقتصاد فربه سنتی، بیمار و دولتی می‌دهد که هنوز شرکت‌های اینترنتی و استارتاپی نتوانسته‌اند سهم قابل توجهی از آن را به دست بیاورند. این به معنای این است که توسعه همه جانبه شرکت‌های اینترنتی ذهنی بوده و در اذهان عمومی شکل گرفته که استارتاپ‌ها همه جاها را به دست گرفته‌اند و همه چیز آنلاین انجام می‌شود. در اینکه راه طولانی در پیش داریم شکی نیست اما در وضعیتی که تحریم‌های خارجی و داخلی توسعه استارتاپ‌ها را کند و هنوز بدنه سنتی اقتصاد جهان تکنولوژی را درک نکرده و ‌مقاومت نشان می‌دهد. برای مطالبه‌گری و قدرت بیشتر در مذاکره باید انجمن‌های متعدد در اکوسیستم استارتاپی ایران شکل بگیرند و نهادهای فعلی فعال می‌توانند در جایگاه نهادهای اجماع ساز قرار گیرند. بر اساس تجربه عرض می‌کنم اگر کسانی که در راس رسانه‌ها، همایش‌ها و نهادهای صنفی فعالیت دارند یا حامی آنها هستند ایجاد و شکل‌گیری هر رسانه، همایش و انجمنی را به زیان آن مجموعه، کاهش قدرت و اختیارات شان تفسیر کنند این نشانگر این است که منافع شخصی آنها و قدرت طلبی شان بر منافع اکوسیستم استارتاپی ایران پیشی گرفته است. با توجه به شناختی که از تک تک مدیران رسانه‌ها، همایش‌ها و هیات مدیره‌های نهادهای صنفی این حوزه دارم، اطمینان داریم که همگی آنها دلسوز استارتاپ‌ها بوده و‌منافع اکوسیستم برمنافع و مطالبات شخصی شان اولویت دارد و از ایده شکل گیری رسانه‌ها، همایش‌ها و انجمن‌های مطالبه‌گر صنفی حمایت خواهند کرد. از اینرو از فعالان حوزه استارتاپی دعوت می‌کنم برای توسعه و خصوصی سازی و راه پیدا کردن بر اقتصاد سنتی و دولتی، برای مذاکره و‌ مفاهمه؛ اقدام به تشکیل انجمن‌های تخصصی نمایند تا با شکل گیری صداهای متعدد و در نهایت در قالب یک نهاد اجماع ساز (بسان سمفونی بزرگ) با صدایی رسا، تاثیر گذار و قدرتمند پیگیر مطالبات صنفی از بدنه اقتصاد سنتی و دولتی شوند.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات