ثبت نام درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل» به صورت مجازی

ثبت نام درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل» به صورت مجازی

معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، واحد درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل» برای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی مجازی ارایه شد و پنجمین فراخوان این درس دو واحدی ویژه دانشجویان ترم آخر سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور است.
دانشجویان از ۲۶ تیرماه تا ۶ مردادماه ۱۴۰۰ فرصت دارند نسبت به ثبت نام برای اخذ این واحد درسی اقدام کنند.

متن فراخوان

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات