نشست بازنگری و تعمیق سازی دوره کارآموزی دانشجویان کارشناسی ایمنی و بهداشت حرفه ای

نشست بازنگری و تعمیق سازی دوره کارآموزی دانشجویان کارشناسی ایمنی و بهداشت حرفه ای

بمنظور ساماندهی برنامه کاراموزی دانشجویان بهداشت حرفه ای در صنعت ، جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاههای سازمان تامین اجتماعی، واحد HSE وزارت نفت، ادراه بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، واحد HSE وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز سلامت محیط کار، واحد HSE وزارت نیرو، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و گروه مهندسی بهداشت حرفه ای با حضور ریاست محترم دانشکده بهداشت روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰در محل سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت برگزار گردید.
در ابتدای جلسه ریاست دانشکده به طرح موضوع و مشکلات موجود از لحاظ کیفی و کمی در اجرای کارآموزی دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای پرداختند و از نمایندگان سازمان های مدعو درخواست کردند تا راه حل های پیشنهادی جهت حل مشکلات را ارائه نمایند.
در ادامه ، رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به اهمیت نقش ارتباط دانشگاه با صنعت در دانشگاه های نسل سوم پرداختند و بیان کردند که کارآموزی دانشجویان در صنایع می تواند به عنوان یکی از ارکان ارتباط دانشگاه با صنعت در نظر گرفته شود.
سپس نمایندگان سازمان های مدعو پیشنهاداتی از قبیل راه اندازی سامانه کارآموزی در سطح وزارت بهداشت، مکاتبه با سازمان های مذکور و انعقاد تفاهم نامه دانشگاه یا وزارت بهداشت با سازمان های مذکور را ارائه نمودند.
در ادامه اعضای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ضمن تشکر از حضور نمایندگان سازمان های مدعو، به موضوع کیفیت برگزاری دوره کارآموزی و چاره اندیشی در راستای تمهیدات برای حمایت از مسئول کارآموزی در صنایع پرداختند.
در پایان جلسه جناب آقای دکتر یاراحمدی ریاست دانشکده به جمع بندی موضوع پرداختند و مقرر گردید در جلسات آینده به بررسی دقیق تر موضوع پرداخته گردد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات