وبینار آموزشی خدمات مالی و اعتباری صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان برگزار شد

وبینار آموزشی خدمات مالی و اعتباری صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان سمنان

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری استان سمنان

    پارک علم و فناوری استان سمنان

    پارک علم و فناوری استان سمنان یک پارک علم و فناوری در شهر شاهرود می باشد

    نظرات