سهم بانوان از مدیریت کسب و کارها

سهم بانوان از مدیریت کسب و کارها

مدیریت چند شرکت به عهده بانوان است؟ دستمزد بانوان به چه میزان از دستمزد آقایان کمتر است؟ این قبیل سوالات همواره هنگام بحث در مورد سهم بانوان در کسب و کارها مطرح بوده است. در همین راستا بانک جهانی گزارشی را در مورد حضور زنان در پست‌های مدیریتی منتشر کرد.

به گزارش اکوسیستم، گزارش مذکور این پرسش را مطرح می‌کند که در چه تعداد از شرکت‌ها بانوان در سمت‌های مدیریتی یا رتبه‌های بالای مدیریتی فعالیت دارند؟

بر اساس گزارش بانک جهانی، بطور میانگین از هر 5 شرکت تنها یک شرکت در سراسر جهان، مدیرعامل زن یا مدیر ارشد زن دارند و این موضوع در شرکت‌های کوچکتر متداول‌تر است. البته این موضوع در هر کشوری متفاوت است بطور مثال تایلند و کامبوج تنها کشورهایی هستند که در آنها بانوان شرکت‌های بیشتری را نسبت به آقایان مدیریت می‌کنند.

سهم بانوان از مدیریت کسب و کارها

طبق این گزارش فقط در 20 درصد کسب وکارهای دنیا، بانوان پست‌های مدیریتی دارند. کشورهای آسیای شرقی و پاسیفیک بیشترین سهم حضور بانوان در پست‌های مدیریتی را دارند و آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین میزان حضور بانوان نیز با سهم 5 درصدی به خاورمیانه و شمال آفریقا رسیده است. حتی در صحرای جنوب آفریقا نیز 16 درصد مدیران بانوان هستند.

سهم بانوان از مدیریت کسب و کارها

حضور بانوان در کسب و کارها موضوع مهمی است، بودن آنها تضمین می‌کند که دیدگاه‌ها و ایده‌های مختلفی ارائه شود. زمانی که مدیر شرکتی زن است، احتمالا سهم بیشتری از پرسنل آن شرکت را نیز بانوان تشکیل می‌دهند. در شرکت‌هایی که بانوان در سمت‌های مدیریتی فعالیت دارند، بالغ بر 50 درصد کارمندان را نیز بانوان تشکیل می‌دهند. رقم فوق در شرکت‌هایی که مردان مدیر هستند، کمتر از 20 درصد است. البته در بعضی از کشورها نیز تعداد کارمندان زن و مرد شرکت‌ها مساوی می‌باشد.

    نظرات