فراخوان ارسال مقاله در فصلنامه انعکاس

از اساتید محترم دعوت می شود مقالات و مطالب علمی و پژوهشی، فن آوری های نوین و تکنولوژی های مرتبط با تامین تجهیزات سرمایه ای و ملزومات مصرفی و همچنین اعمال پیوند اعضا و کاشت حلزون شنوایی در بیماران ناشنوا را به ایمیل هیات امنای صرفه جویی ارزی ارسال کنند.
آدرس ایمیل : heyatonman gmail.com
مقالات تایید شده در فصلنامه انعکاس پایان هر فصل توسط واحد روابط عمومی این هیات با ذکر نام فرد ارائه دهنده و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه منتشر خواهد شد.
لطفا همراه مقالات ارسالی مشخصات کامل خود و تصویر ۴*۳ نویسنده را نیز قرار دهید و منابع به کار برده شده در مقالات را ذکر بفرمایید. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات