نشست شورای فناوری شهرک زیست فناوری دلوار برگزار شد

نشست شورای فناوری شهرک زیست فناوری دلوار برگزار شدبه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خلیج فارس، در نشست شورای فناوری شهرک زیست فناوری دلوار، با درخواست پذیرش شرکت دانش بنیان "زیستاب جلبک لیان جنوب" با ایده محوری "تولید و فرآوری ریزجلبک اسپیرولینا" جهت استقرار در نخستین شهرک زیست فناوری کشور موافقت گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  منبع خبر

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) یک پارک علم و فناوری در شهر بوشهر می باشد

   نظرات