پیش رویداد بررسی ایده ها در فاز نوآوری منش برگزار شد

پیش رویداد بررسی ایده ها در فاز نوآوری منش برگزار شد

پیش رویداد بررسی اولیه ایده ها در فاز نوآوری برنامه مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه، پیش رویداد بررسی اولیه ایده های ارائه شده در فاز نوآوری برنامه مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان کرمانشاه برگزار شد.

پیش رویداد یاد شده بخشی از رویداد چند روزه استارت آپی مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان کرمانشاه است که در سه فاز پیش رویداد بررسی اولیه ایده ها، کارگاه بوم کسب و کار و منتورینگ و ایده شو جهت ارایه ایده توسط متقاضیان و داوری نهایی برگزار می شود.

هدف از برگزاری رویداد چند روزه استارت آپی جذب و حمایت از ایده های برتر در مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان کرمانشاه.

به منظور موفقیت در این رویداد اولویت با ایده هایی خواهد بود که دارای ویژگی هایی از جمله نوآوری مشخص، قابلیت تجاری سازی و بازار محور، و با هدف رفع چالش ها و بهره گیری از فرصت های موجود باشند.

گفتنی است؛ برنامه منش در استان کرمانشاه، پس از اتمام فاز ترویجی هم اکنون مراحل پایانی فاز نوآوری را طی می کند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات