رویداد تلنت دی - معرفی و جذب نیروی انسانی

رویداد تلنت دی - معرفی و جذب نیروی انسانی

یکی از مهم ترین منابعی که شتابدهنده کسب و کار فردوسی به آن دسترسی دارد، نیروی انسانی متخصص و کارآمد است. این افراد در سالهای متوالی فعالیت، به سبب علاقمندی یا حوزه های مرتبط کاری و یا با ارائه ایده و تشکیل تیم های استارتاپی به خانواده بزرگ شتابدهنده پیوسته اند. از سوی دیگر شرکتهای معتبر بسیاری نیز در این سالها با عقد تفاهم نامه، برگزاری رویدادهای مشترک و فعالیت های متفاوت با شتابدهنده در ارتباط بوده اند. تعامل با افراد متخصص و شرکتهای معتبر، ایده شکل گیری فرآیندی را رقم زد که در گام اول با رویداد "تلنت دی" آغاز می گردد

رویدادی که با در نظر گرفتن نیازهای منابع انسانی شرکتهای متقاضی و بررسی رزومه های رسیده، پلی برای اتصال متخصصین به جایگاههای تخصصی مناسب خواهد بود. در ابتدای امر با نیازسنجی شرکتهای مستقر در کارخانه نوآوری مشهد، اقدام به جذب منابع انسانی موردنظر آنها شده است که جزئیات آن در اطلاعیه های مربوط به رویداد ارائه می گردد. برای هر یک از حوزه های تخصصی یک تلنت دی تعریف خواهد شد که با حضور متقاضیان به عنوان ارائه دهنده و مدیران شرکتها به عنوان داور و مخاطب برگزار می شود. هر یک از شرکت کنندگان در صورت کسب حد نصاب ارزیابی از سوی داوران وارد مراحل بعدی شده و فرآیند جذب و استخدام آنان آغاز خواهد شد

لینک ثبت نام شرکت ها و کارجویان

https://ferdowsiaccelerator.ir/human-resources/

 

    منبع خبر

    شتاب دهنده فردوسی

    شتاب دهنده فردوسی

    آینده اینجا شروع میشود

    نظرات