معاون تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از پارک خراسان بازدید کرد


معاون تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اتفاق نماینده دفتر انجمن تجهیزات پزشکی کشور و مدیرعامل شرکت ورید از مجتمع آزمایشگاهی پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مدیریت توسعه کسب و کار؛ این بازدید در روز سه شنبه ۱۶ شهریور و با حضور مهندس نائب، معاون تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر تهامی، نماینده دفتر انجمن تجهیزات پزشکی کشور و کرباسی، مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی ورید از مجتمع آزمایشگاهی پارک علم و فناوری خراسان، شرکت داریا دانش بارثاوا و زیست فناوران اندیشه رستاک انجام شد.

برنامه ریزی لازم برای تعاملات مناسب با اتحادیه تجهیزات پزشکی و دانشکده های علوم پزشکی، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین سایر تعاملات در حوزه بازار و رفع نیازهای فناورانه تولیدکننده ها و متقاضیان بازار در بخش های مختلف در قالب یک سری رویدادها، تولید محتواها، سمینارها و ... از جمله موضوعات مطرحه در این جلسه بود.

امید است با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، بخشی از آزمایش ها و خدمات آزمایشگاهی مربوط به مجوزهای تجهیزات پزشکی را در مجموعه آزمایشگاه های پارک عهده دار شویم.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات