نهمین جلسه داوری جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال ۱۴۰۰

نهمین جلسه داوری جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد جامع واحدهای فناور شهرستان ساری، نهمین جلسه داوری جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال ۱۴۰۰ با بررسی طرح شرکت میرکا میراث کاسپین مازند به مدیر عاملی خانم فائزه مقیمی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ جهت ورود به دوره رشد در مرکز رشد جامع شهرستان ساری از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس برگزار گردید. ایده محوری شرکت نامبرده، تولید صنایع دستی دوستدار طبیعت (بر پایه سنگ نمک معدنی) بوده است.

به گفته ی دکتر کمال عطایی سلوط، مدیر مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری، از ابتدای سال ۱۴۰۰، ۹ واحد فناور در مرحله رشد و ۹ هسته در دوره پیش رشد یا مقدماتی در مرکز رشد جامع شهرستان ساری جذب شده است .

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور ساری

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور ساری

  مرکز رشد واحدهای فناور ساری

  مرکز رشد واحدهای فناور ساری یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات