صنعت سلامت ایران و جهان و نقش استارتاپ‌ها در توسعه فناورانه آن

در ابتدای این رویداد، محسن صدر، بنیانگذار و مدیر عامل درمانکده با اشاره به وضعیت صنعت سلامت دیجیتال در ایران و دنیا و اهمیت ارتباط متقابل دولت و استارتاپ‌ها در دوران کرونا گفت: «پیشرفت‌ها و دستاوردهای درمانکده، به عنوان یکی از بازیگران مهم صنعت سلامت دیجیتال در ایران و تجربه‌ها و آزمون و خطاهای صورت گرفته نشان داد که دولت‌ها با تکیه بر اطلاعات بزرگ دیجیتال BIG DATA و تحلیل داده‌های کلان می‌توانند نظام سلامت را تقویت کرده و بخش عمده‌ای از آسیب‌هایی را که بحرانی چون کرونا بر این نظام وارد می‌کند، خنثی نمایند.» محسن صدر در ادامه به وضعیت صنعت سلامت دیجیتال در دنیا و ایران پرداخت و با اشاره به این که در دنیا ۱۵ درصد صنعت سلامت دیجیتالی شده گفت: «خدمات مختلفی مانند سرویس از راه دور، آزمایش‌ها و خدمات پاراکلینیکی از راه دور انجام می‌شود، اما این رقم در ایران کمتر از نیم درصد است.» در ادامه این نشست خبری، امیرسینا زمانیان، مدیر بازاریابی درمانکده به ارائه آمار و اطلاعاتی درباره درمانکده و تحلیل و بررسی دیتاهای دیجیتال موجود بر بستر این پلتفرم پرداخت و گفت: «در تست هوشمند کرونا که در دوره اپیدمی ‌در سایت درمانکده انجام شد، بیش از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این صفحه بازدید کردند و ۴۵۰ هزار نفر از ۷۰ شهر و روستا در تست مشارکت داشتند.» زمانیان در ادامه با اشاره به این که در درمانکده بیمار اصل است و نه فرع و نباید اجازه داد که قدرت پزشک حقوق و نیازهای بیمار را تحت شعاع قرار دهد، گفت: «در حال حاضر استارتاپ درمانکده بیش از ۲۰ درصد از سهم سلامت دیجیتال در ایران را در اختیار دارد و قصد دارد این عدد را در ۱۸ ماه آینده ۲ و نیم برابر کند. زمانیان با اشاره به این که نتیجه این کمپین در بازه زمانی سه هفته بسیار قابل ملاحظه بود، ادامه داد: «در نتیجه این کمپین بیش از ۵ هزار تماس دریافتی و بیش از ۲ هزار تماس خروجی پزشک با بیمار داشتیم که تمام این خدمات به صورت رایگان انجام شد.»

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات