شانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد سال جاری برگزار شد

شانزدهمین جسله شورای مرکز رشد جامع پارک با حضور اعضای شورا و با هدف بررسی درخواست پذیرش۱ شرکت و همچنین بررسی امکان تمدید زمان استقرار ۳ شرکت فناور، در روز دوشنبه مورخ ۱۹ مهر ماه سال جاری در محل سالن جلسات پارک برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات