۶ محصول جدید تولید شده در پارک فناوری پردیس رونمایی شد

۶ محصول جدید تولید شده در پارک فناوری پردیس رونمایی شد

شرکت «پردیس مروابن فارمد» از اعضای پارک فناوری پردیس موفق به ساخت «لاینر حفره دندان لایت کیور» با نام تجاری کلسی مور Calci-Mor شده است. شرکت «پاسارگاد طب ایرسا» از اعضای پارک فناوری پردیس موفق به ساخت «دستگاه کمک تنفسی بای پپ» با نام تجاری (Somno-One St۳۰) شده است. شرکت «زیست تخمیر» از اعضای پارک فناوری پردیس موفق به ساخت «ماده اولیه دارویی توفاسیتینیب سیترات» شده است. شرکت «زیست رهاورد کارا» از اعضای پارک فناوری پردیس موفق به تولید «سامانه خدمات تخصصی توسعه و غربال‌گری میکروبی با گذردهی بالا» با نام تجاری (+BioSee) شده است. کاربرد این محصول توسعه و غربال‌گری میکروبی بر اساس شاخصه‌های رشد در انواع محیط‌های کشت است که می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از زیست فناوری از جمله صنایع پروبیوتیک و غذایی و تولید میکروبی انواع مواد زیستی و دارویی استفاده شود. شرکت «زیست درمان ماهان» از اعضای پارک فناوری پردیس موفق به تولید «مکمل ضد اسهال دام بر پایه پروبیوتیک و پری بیوتیک» با نام تجاری (دیاکرDiaCare) شده است. شرکت «صنعت کاران الکترونیک مراغه» از اعضای پارک فناوری پردیس موفق به تولید «سیستم مدیریت ایمنی و مصرف بهینه انرژی گاز و برق ساختمان» شده است. پس از انجام ارزیابی‌های فنی و کارشناسی توسط تیم اداره کل سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری پردیس، این طرح‌ها در ادامه توسط کمیته ارزیابی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و از بین ۳۰ طرح وارد شده به مرحله دوم، ۶ محصول در حوزه‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و انرژی برای رونمایی در اجلاس سالیانه انتخاب شدند.

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات