افزایش بهره‌وری؛ ضرورتی انکارناپذیر

کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بخش زیادی از رشد تولید خود را از ارتقای درست انجام‌دادن کارهای درست به‌دست می‌آورند و رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها بوده و یکی از عوامل اصلی رشد پایدار محسوب می‌شود؛ ‌ چراکه با سرمایه‌گذاری بلندمدت برای نهادینه‌کردن فرهنگ بهره‌وری و استفاده و بهره‌گیری بهینه از توان منابع مادی و انسانی، حداکثر سود و افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی مردم جامعه و افزایش ثروت ملی به‌دست می‌آید و با بهره‌وری بالا تداوم فعالیت و سودآوری بنگاه‌ها در دنیای پررقابت امروز تضمین می‌شود، اما در کشور ما توجه و عنایت کمتری به موضوع بهره‌وری شده و در نتیجه بهره‌وری سهم کمتری را در رشد اقتصادی کشور از آن خود کرده است. در این بین‌ افزایش بهره‌وری، یک ضرورت انکارناپذیر و یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات و نجات اقتصاد کشور است که با تلاش در جهت کاهش سایز بزرگ دولت و هزینه‌های مترتب آن و کوچک‌سازى و چابک‌سازى و تغییر نقش آن از یک‌سو و توجه و توسعه بیش از پیش بخش‌خصوصی واقعی و وا‌گذاری فعالیت‌ها به آن به‌عنوان محور توسعه کشور از سوی دیگر، مهم‌ترین راهکار برای افزایش اثربخشی و کارآیی است؛ چراکه ذات فعالیت‌های دولتی بهره‌وری اقتصادی را تقلیل می‌دهد و بنگاه‌های تحت مدیریت دولت از سطح پایینی از بهره‌وری برخوردارند و بازدهی و کارآیی پایین اقتصادی، یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات