تمرکز بر الزامات حقوقی کسب و کار در کارگاه آنلاین منش

تمرکز بر الزامات حقوقی کسب و کار در کارگاه آنلاین منش


مرکز نوآوری و شتابدهی پارک علم و فناوری کرمانشاه با برگزاری کارگاه آنلاین الزامات حقوقی کسب و کار، تیم های مورد حمایت خود را با جنبه های مهم حقوقی راه اندازی کسب و کار جدید آشنا نمود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه، مرکز نوآوری و شتابدهی پارک علم و فناوری کرمانشاه، در آخریان مراحل از برگزاری رویدادهای فاز شتابدهی از برنامه شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان استان کرمانشاه، با برگزاری کار گاه آنلاین  الزامات حقوقی کسب و کار سعی دارد تا تیم ها را با ساز و کارهای حقوقی و اهمیت این مقوله برای راه اندازی کسب و کار جدید آشنا کند.
موضوعاتی نظیر امور قرار دادها، انواع شرکت ها، شیوه های پیشگیری از مشکلات حقوقی در زمان بستن قرار داد و نیز قرارداد عدم افشا از جمله سرفصل هایی بود که دکتر صابر افراسیابی مدرس کارگاه یاد شده آنها را مورد بررسی و آموزش قرار داد.
برنامه شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان استان کرمانشاه پس از طی فازهای ترویجی و نوآوری، هم اکنون در فاز شتابدهی، آخرین رویدادهای خود را برگزار می کند تا تیم های پذیرفته شده را بر با حداقل مخاطرات وارد دنیای کسب و کار نماید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات