حضور مدیر شبکه نوآوری و فناوری مازندران در شهرستان آمل

حضور مدیر شبکه نوآوری و فناوری مازندران در شهرستان آمل

دکتر مهدی زاده مدیر شبکه نوآوری و فناوری مازندران بمنظور توسعه شبکه و ارائه خدمات در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل حضور یافتند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات