بازدید مقام آوران جشنواره خوارزم...

بازدید مقام آوران جشنواره خوارزم...

بازدید مقام آوران جشنواره خوارزمی، مدیران بنیاد و سمپاد از پارک علم و فناوری خراسان شمالی

در اقدامی مشترک توسط بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی و اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی (سمپاد) جمعی از افتخارداران بنیاد این استان با هدف آشنایی با شرکت ها و برقراری ارتباط به منظور هم افزایی بیشتر از پارک علم و فناوری خراسان شمالی بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی در این بازدید ۲۰نفر از مقام آوران جشنواره خوارزمی، مدیران بنیاد و سمپاد حضور داشتند.

در این بازدید علاوه بر معرفی حمایت ها و خدمات پارک فناوری خراسان شمالی از ۵ شرکتی که در زمینه اینترنت اشیا برق و الکترونیک و فناوری اطلاعات مستقر در پارک علم و فناوری فعالیت بازدید کردند

بر اساس نظر مدیران نتایج حاصل از این بازدید مطلوب بود و ارتباطات خوبی بین دانش آموزان با  پارک علم و فناوری خراسان شمالی برقرار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک پارک علم و فناوری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات