آمادگی بانک به منظور حمایت از استارت آپ های حوزه سلامت

آمادگی بانک به منظور حمایت از استارت آپ های حوزه سلامت

همزمان با اولین روز از کنگره بینالمللی سلامت کشورهای اسلامی، دومین رویداد بین المللی TSTARS (ستارگان گردشگری)  با حضور آقای فرخنژاد رئیس هیات مدیره و تعدادی از روسای ادارات ستادی، در محل سالن همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی، این رویداد بینالمللی به همت بانک رفاه کارگران و مرکز نوآوری رفاتک و مشارکت مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با هدف شناسایی استارتآپهای برگزیده حوزه سلامت، برگزار شد. آقای فرخنژاد رئیس هیات مدیره در حاشیه این رویداد بینالمللی در راس هیاتی از مدیران بانک از نمایشگاه جانبی کنگره بینالمللی سلامت کشورهای اسلامی بازدید به عمل آورد. بر اساس این گزارش، معاون مدیرعامل در امور بانکداری جامع طی سخنانی در این رویداد که برخی از مسئولان و فعالان حوزه سلامت کشورهای اسلامی و مدیران استارتآپهای برتر این حوزه نیز حضور داشتند گفت: بانک رفاه کارگران آمادگی دارد از استارتآپهای ملی و بینالمللی در حوزه سلامت، حمایت کند. آقای ضیایی افزود: بانک رفاه به عنوان قدیمیترین و بزرگترین حامی حوزه سلامت ایران اسلامی، همواره سعی کرده است با ارائه خدمات متنوع مالی و تسهیلاتی به فعالان حوزه مذکور، به سهم خود در راستای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور کمک کند. این حمایتها و خدمات در سالهای اخیر و شرایط ویژه ناشی از بیماری کرونا از گستردگی مشهودی برخوردار بوده است. ایشان از دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان یکی از مهمترین جوامع هدف خدمات حمایتی و تسهیلاتی بانک رفاه نام برد و گفت: بانک همچنین خدمات بسیار گستردهای نیز به مراکز  بهداشتی و درمانی بخش خصوصی کشور ارائه کرده است.

آقای ضیایی در ادامه به توسعه خدمات الکترونیک در بانک اشاره کرد و گفت: بانک با پیروی از منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و به منظور تحقق اهداف شعار سال و همچنین در راستای تحقق چشمانداز و ماموریتهای خود، توسعه خدمات دیجیتال و نوآورانه را در دستور کار قرار داده است و با پیادهسازی نسل چهارم بانکداری به ارائه خدمات مرسوم بانکی اکتفا نکرده و با راهاندازی مرکز نوآوری رفاتک، ریلگذاری و اتصال استارتآپها به خدمات مالی را با جدیت دنبال میکند. به گفته ایشان، حمایت از اکوسیستم دیجیتال به ویژه در حوزه گردشگری سلامت از مهمترین رویکردهای بانک رفاه کارگران است. آقای ضیایی با اشاره به نقش نئوبانکها در صنعت بانکداری، گفت: شکلگیری نئوبانکها حاصل همکاری بانکها و استارتآپها و نتیجه ارزشمند بهرهمندی از نوآوریهای مالی در صنعت بانکداری است که در نهایت تسهیل در ارائه خدمات مالی را به همراه دارد. ایشان به مشارکت بانک رفاه در طرح نسخ الکترونیک اشاره و از این مهم به عنوان یکی دیگر از اقدامات ارزشمند سالهای اخیر این بانک در حوزه سلامت نام برد و گفت: نقش بانک در اجرای این طرح بسیار مهم و تعیینکننده است. بانک در همکاری اثربخش با دستگاههای ذیربط به ویژه سازمان تامین اجتماعی سعی کرده است تا بستر اجرای طرح مذکور را به نحو مناسبی فراهم کند.

معاون مدیرعامل در امور بانکداری جامع به اقدامات بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: بانک رفاه در حال حاضر یکی از پیشروترین بانکهای کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی محسوب میشود و حمایتهای بانک از نظام سلامت نیز در راستای ایفای نقش موثر در این حوزه است. را فرصت مناسبی به منظور توسعه تعاملات متقابل بانک با فعالان و همچنین استارتآپهای حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: با توسعه این TSTARS ایشان در پایان رویداد بینالمللی تعاملات متقابل، بهرهوری ارائه خدمات در حوزه مذکور ارتقا و در نهایت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی تسریع و تسهیل شود. اهداف شکلگیری و چشمانداز فعالیتهای خود را تشریح و درنهایت استارتآپهای ،TSTARS لازم به ذکر است، در ادامه این مراسم استارتآپهای برتر دومین رویداد بینالمللی برگزیده با رای داوران، انتخاب شدند.

لینک اصل خبر در سایت رفاتک

  منبع خبر

  رفاتک

  رفاتک

  مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار بانک رفاه

   نظرات