برگزاری کارگاه های آموزشی احیای قلبی- ریوی و برنامه ریزی آموزشی و روش تدریس در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در آبان ماه ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه های آموزشی احیای قلبی- ریوی و برنامه ریزی آموزشی و روش تدریس در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در آبان ماه ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی احیای قلبی- ریوی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵  از ساعت ۱۲- ۹ به مدت ۳ ساعت توسط استاد محترم جناب آقای دکتر عبداللهی ویژه دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی و همچنین کارگاه برنامه ریزی آموزشی و روش تدریس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ و ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ از ساعت  ۱۲- ۹  به مدت ۶ ساعت توسط اساتید محترم خانم ها دکتر طاهره دهداری و دکتر مهناز صلحی ویژه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی به صورت آنلاین (مجازی) برگزار گردید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات