مزایای حضور در بازارهای سرمایه به فعالان زیست‌ بوم نوآوری رسید

اگر چه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۵۰ درصد از هزینه ‌های ابتدایی پذیرش شرکت‌‌های دانش ‌بنیان که وارد بازار شرکت ‌های کوچک و متوسط فرابورس شوند را پرداخت می‌ کند اما ورود این شرکت‌ها به بورس، مزایای بسیار دیگری هم برای آنان به همراه دارد. همچنین شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دوبرابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات