نشست رییس پارک علم و فناوری خلیج فارس و معاون فناوری و نوآوری با دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار شد

نشست رییس پارک علم و فناوری خلیج فارس و معاون فناوری و نوآوری با دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار شدنشست رییس پارک علم و فناوری خلیج فارس، معاون فناوری و نوآوری و مدیر امور موسسات با دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خلیج فارس، دکتر حبیبی رییس پارک علم و فناوری خلیج فارس اظهار داشت: گزارش دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس خدمت دکتر ستاری ارائه شد و ایشان دستورات لازم جهت حمایت از توسعه بازار و تجاری سازی فناوری شرکت های مستقر در پارک و مراکز رشد استان و توسعه زیرساخت های پارک علم و فناوری خلیج فارس صادر کردند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  منبع خبر

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) یک پارک علم و فناوری در شهر بوشهر می باشد

   نظرات