گرامیداشت روز دانشجو ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰ در دانشکده بهداشت

گرامیداشت روز دانشجو ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰ در دانشکده بهداشت

گرامیداشت روز دانشجو ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰ دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات