شرکت‌های خلاق چگونه پذیرش می‌شوند؟

شرکت های خلاق و نوآوری به شرکت هایی گفته می شود که جوهره رشد آنها خلاقیت و نوآوری برای ارائه محصولات و خدمات جدید و مدل های نوین کسب و کار در سطح بازار هدف باشد چنان که رشد و توسعه محصولات و خدمات آنها برخلاف شرکت های دانش بنیان، محصولاتی مبتنی بر فناوری پیشرفته نیست. پذیرش به دو صورت نحوه پذیرش شرکت های خلاق و نوآوری به دو صورت انجام می گیرد: نخست، معرفی متقاضیان از سوی مبادی مورد پذیرش و دوم، با ارائه درخواست مستقیم. در روش اول، شرکت های عضو یکی از مبادی معرفی شرکت های خلاق و نوآوری مانند مراکز نوآوری و شتابدهی فناوری و رویدادها، جشنواره‌ ها و برنامه ‌های معتبر ملی، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و مراکز رشد دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری، می بایست از سوی آن مبادی و با تکمیل کاربرگ توسط آنها، به دبیرخانه ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات