کسب عنوان مقاله برتر فعال فرهنگی کشور دکتر یونس یونسیان با موضوع دانشگاه نسل سوم به عنوان دانشگاه آرمانی در عصر اطلاعات و نقش مشارکت نخبگان و زیست بوم نخبگانی در ساختار مفهومی دانشگاه تمدن ساز تراز انقلاب

کسب عنوان مقاله برتر فعال فرهنگی کشور دکتر یونس یونسیان با موضوع دانشگاه نسل سوم به عنوان دانشگاه آرمانی در عصر اطلاعات و نقش مشارکت نخبگان و زیست بوم نخبگانی در ساختار مفهومی دانشگاه تمدن ساز تراز انقلاب

کسب عنوان مقاله برتر با عنوان دانشگاه نسل سوم به عنوان دانشگاه آرمانی در عصر اطلاعات و نقش مشارکت نخبگان و زیست بوم نخبگانی در ساختار مفهومی دانشگاه تمدن ساز تراز انقلاب در همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب توسط دکتر یونس یونسیان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد. در این همایش یونس یونسیان دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و پژوهشگر ملی در حوزه نوستالژیا و مطالعات فرهنگی توانست عنوان و تندیس برترین مقاله را کسب نماید. 

   جامعه نسل پنجم به عنوان یک ضرورت در فضای عملیاتی، اندیشگانی و علمی کشور و در راستای تحقق سریع تر اهداف و رویکردهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز تدوین شده است. مفهوم جامعه نسل پنجم به عنوان مفهوم تازه ای حاصل نسل های متوالی تکامل و پیشرفت مفهوم جامعه بوده است و در الگوی دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با شعار مشارکت نخبگان، ایران قوی و مردمی حایز اهمیت است. ضمن توجه به این مفهوم کلیدی در ادبیات توسعه کشورهای پیشرفته، تلاش شود تا نسخه بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی و بدنه پویای نخبگانی و اندیشگانی دولت جدید در اسرع وقت شکل گرفته و مطالعات در راستای ایجاد جامعه نسل بعدی ایرانی اسلامی در جهت مانع زدایی از مشارکت متخصصان و نخبگان دلسوز، و رفع چالش های ساختار نهادی و الگوی منابع انسانی دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم مهیا شود. جامعه نسل پنجم یکی از مفاهیم بنیادین و تازه شکل گرفته در جهان می باشد که برای نخستین بار در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است. استفاده از ظرفیت ها و نوآوری های انقلاب صنعتی نسل چهارم شامل ظرفیت های فناوری هوش مصنوعی، علم داده، علم اطلاعات، روبوتیک، عظیم داده و بیگ دیتا، اینترنت اشیا و یادگیری ماشین و اقتصاد مشارکتی در پلتفرم موبایل در تمام حوزه ها و جنبه های اقتصادی و زندگی انسانی باعث شکل گیری جامعه نسل پنجم ایران خواهد شد. جامعه نسل پنجم در حقیقت شامل مطالعاتی در حوزه پیاده سازی و زیرساخت های اندیشگانی و عملیاتی برای حرکت به سمت ترکیب تازه ای از نسل های جدید علم، فناوری و جامعه خواهد بود.  همزمان با روی کار آمدن اقتصاد دانایی محور یا دانش بنیان، توسعه مبتنی بر تولید به سمت توسعه مبتنی بر دانایی حرکت کرد. در این دوره، ادبیات نوآوری به جای سرمایه، نیروی انسانی کارآفرین به جای نیروی انسانی ماهر، دانشگاه کارآفرین به جای دانشگاه مهندس پرور، شرکت های کوچک و متوسط به جای سازمانهای غول پیکر، پارک ها به جای شهرک های صنعتی، کوریدورهای علم و فناوری به جای مناطق بزرگ صنعتی قرار گرفت و این مسئله موجب شد تا ساختار دانشگاه ها نیز به سمت دانشگاه نسل سوم حرکت نماید. نقشه راه شامل بخش های مختلفی از جمله سیستم ها، فرهنگ، ارزشیابی و پایش است اما در حوزه  راهبردی باید تخصص گرایی هوشمندانه بر پایه آمایش را مد نظر قرار داد. در این روش بر ماموریت گرایی دانشگاه ها تاکید شده و تقریبا برشی از نقشه علمی کشور برای استانها و مراکز آمایشی فراهم شده تا مشخص شود هر کدام از مراکز آمایشی باید در چه محدوده ای کار کنند.

  منبع خبر

  شاهکار

  شاهکار

  اکران سیستم کسب و کار پلتفرمی با رویکرد نوآوری باز در راستای تحقق جامعه نسل پنجم

   نظرات