تقویم کامل سال ۱۴۰۱

تقویم کامل سال ۱۴۰۱


در این مقاله آژانس دیجیتال مارکتینگ راز تمامی مناسب های تقویمی سال ۱۴۰۱ به طور کامل نوشته شده است.

مناسبات تقویمی فروردین ماه سال ۱۴۰۱


۱ دوشنبه (۱۸ شعبان – ۲۱ مارس) –  عید نوروز - تعطیل
۲ سه شنبه ( ۱۹ شعبان – ۲۲ مارس) – عید نوروز – روز جهانی آب – آغاز عملیات فتح المبین (۱۳۶۱ هجری شمسی) – روز جهانی آب -  تعطیل
۳ چهار شنبه (۲۰ شعبان – ۲۳ مارس) – عید نوروز – روز جهانی هواشناسی – تعطیل
۴ پنج شنبه (۲۱ شعبان – ۲۴ مارس) – عید نوروز- تعطیل
۵ جمعه (۲۲ شعبان – ۲۵ مارس)- تعطیل

۶ شنبه (۲۳ شعبان – ۲۶ مارس) – روز امید و روز شادباشنویسی - زادروز آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ
۷ یکشنبه (۲۴ شعبان – ۲۷ مارس) –روز هنرهای نمایشی و جهانی تئاتر
۸ دوشنبه (۲۵ شعبان – ۲۸ مارس)
۹ سه شنبه (۲۶ شعبان – ۲۹ مارس)
۱۰ چهارشنبه (۲۷ شعبان – ۳۰ مارس) – جشن آبانگاه
۱۱ پنج شنبه (۲۸ شعبان – ۳۱ مارس)

۱۲ جمعه (۲۹ شعبان – ۱ آپریل) – روز جمهوری اسلامی - تعطیل
۱۳ شنبه (۳۰ شعبان – ۲ آپریل) – روز طبیعت – تعطیل

۱۴ یکشنبه ( ۱ رمضان – ۳ آپریل)
۱۵ دوشنبه ( ۲ رمضان – ۴ آپریل)– روز ذخایر ژنتیکی و زیستی
۱۶ سه شنبه ( ۳ رمضان – ۵ آپریل)
۱۷ چهارشنبه (۴ رمضان – ۶ آپریل) - سروش روز،جشن سروشگان
۱۸ پنج شنبه( ۵ رمضان – ۷ آپریل) – روز سلامتی

۱۹ جمعه ( ۶ رمضان – ۸ آپریل) -فروردین روز،جشن فروردینگان - تعطیل
۲۰ شنبه ( ۷ رمضان – ۹ آپریل) – روز ملی فناوری هسته ای
۲۱ یکشنبه ( ۸ رمضان – ۱۰ آپریل) – شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی (۱۳۷۸ هجری شمسی) – تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (۱۳۵۸ هجری شمسی)
۲۲ دوشنبه ( ۹ رمضان – ۱۱ آپریل)
۲۳ سه شنبه ( ۱۰ رمضان – ۱۲ آپریل) – وفات حضرت خدیجه (س)
۲۴ چهارشنبه ( ۱۱ رمضان – ۱۳ آپریل)
۲۵ پنج شنبه ( ۱۲ رمضان – ۱۴ آپریل) – روز بزرگداشت عطار نیشابوری

۲۶ جمعه ( ۱۳ رمضان – ۱۵ آپریل)- تعطیل
۲۷ شنبه( ۱۴ رمضان – ۱۶ آپریل)
۲۸ یکشنبه ( ۱۵ رمضان – ۱۷ آپریل) – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – روز اکرام
۲۹ دوشنبه ( ۱۶ رمضان – ۱۸ آپریل) – روز ارتش جمهوری اسلامی و روز نیروی زمینی
۳۰ سه شنبه ( ۱۷ رمضان – ۱۹ آپریل)
۳۱ چهارشنبه( ۱۸ رمضان – ۲۰ آپریل) – شب قدر

مناسبات تقویمی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱


۱.پنجشنبه ( ۲۱ آوریل-۱۹ رمضان) روز بزرگداشت سعدی، ضربت خوردن حضرت علی (ع)
۲.جمعه (۲۲ آوریل - ۲۰ رمضان) روز زمین پاک،جشن گیاه آوری - تعطیل
۳.شنبه (۲۳آوریل -۲۱رمضان)شهادت حضرت علی علیه السلام (۴۰ ه ق)،روز ملیکارآفرینی،روزبزرگداشت شیخ بهائی -تعطیل
۴یکشنبه (۲۴آوریل-۲۲رمضان)شب قدر
۹جمعه ( ۲۹آوریل-۲۷رمضان)روزشوراها ، روز جهانی روانشناس و مشاور-تعطیل
۱۰ شنبه(۳۰آوریل-۲۸رمضان)جشن چهلم نوروز؛ روزملی خلیج فارس
۱۱یکشنبه (۱می -۲۹رمضان) روز جهانی کار و کارگر

۱۲دوشنبه (۲می-۱شوال)عید سعید فطر، شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم-تعطیل
۱۳ سه شنبه(۳می-۲شوال) به مناسبت عید سعید فطر-تعطیل

۱۴ چهارشنبه ( ۴ می – ۳ شوال)
۱۵پنجشنبه (۵می-۴شوال) روز جهانی ماما ،جشن میانه بهار/جشن بهاربد؛ روز شیراز

۱۶ جمعه ( ۶ می- ۵ شوال) - تعطیل
۱۷شنبه (۷می-۶شوال)روز اسنادملی و میراث مکتوب
۱۸ یکشنبه (۸می-۷شوال)روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
۱۹ دوشنبه ( ۹ می – ۸ شوال)
۲۰ سه شنبه (۱۰ می – ۹ شوال)
۲۱ چهارشنبه (۱۱ می – ۱۰ شوال)
۲۲ پنجشنبه ( ۱۲ می – ۱۱ شوال)

۲۳ جمعه (۱۳ می – ۱۲ شوال)- تعطیل
۲۴ شنبه (۱۴ می – ۱۳ شوال)
۲۵یکشنبه(۱۵می-۱۴شوال)روز جهانی خانواده و روز بزرگداشت فردوسی
۲۶ دو شنبه (۱۶ می – ۱۵ شوال)
۲۷سه شنبه(۱۷می – ۱۶شوال) روز جهانی ارتباطات ، روز ارتباطات و روابط عمومی
۲۸چهارشنبه (۱۸می-۱۷شوال)روز جهانی موزه و میراث فرهنگی ،روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
۲۹ پنج شنبه (۱۹ می – ۱۸ شوال)

۳۰ جمعه ( ۲۰ می – ۱۹ شوال)-تعطیل
۳۱ شنبه (۲۱می-۲۰شوال) روز جهانی توسعه فرهنگی

مناسبات تقویمی خرداد ماه سال ۱۴۰۱


۱ یکشنبه (۲۲می–۲۱شوال) روز بهره وری و بهینه سازی مصرف ، روز جهانی روانشناس و مشاور
۲ دوشنبه (۲۳ می – ۲۲ شوال)
۳ سه شنبه (۲۴می-۲۳شوال) فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی
۴چهارشنبه (۲۵می-۲۴شوال) روز دزفول، روز مقاومت و پایداری
۵پنجشنبه (۲۶می-۲۵شوال) شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام - تعطیل

۶جمعه (۲۷می-۲۶شوال)خرداد روز،جشن خردادگان– تعطیل
۷ شنبه (۲۸ می – ۲۷ شوال)
۸ یکشنبه (۲۹ می – ۲۸ شوال)
۹ دوشنبه (۳۰ می – ۲۹ شوال)
۱۰سه شنبه (۳۱می– ۳۰شوال)روز جهانی بدون دخانیات
۱۱چهارشنبه (۱ژوئن-۱ذی القعده)ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختران
۱۲ پنجشنبه (۲ ژوئن – ۲ ذی القعده)

۱۳ جمعه (۳ ژوئن – ۳ ذی القعده) - تعطیل
۱۴شنبه (۴ژوئن–۴ذی القعده)رحلت حضرت امام خمینی (ره) - تعطیل
۱۵یکشنبه (۵ ژوئن – ۵ ذی القعده)قیام ۱۵ خرداد، روز جهانی محیط زیست - تعطیل
۱۶ دوشنبه ( ۶ ژوئن – ۶ ذی القعده)
۱۷ سه شنبه (۷ ژوئن – ۷ ذی القعده)
۱۸ چهارشنبه (۸ ژوئن – ۸ ذی القعده)
۱۹ پنجشنبه (۹ ژوئن – ۹ ذی القعده)

۲۰جمعه (۱۰ژوئن-۱۰ذی القعده)روز جهانی صنایع دستی - تعطیل
۲۱شنبه (۱۱ژوئن-۱۱ذی القعده)ولادت امام رضا علیه السلام
۲۲ یکشنبه (۱۲ژوئن-۱۲ذی القعده)روز جهانی مبارزه با کار کودکان
۲۳ دوشنبه (۱۳ ژوئن – ۱۳ ذی القعده)
۲۴سه شنبه (۱۴ژوئن-۱۴ذی القعده)روز جهانی اهدای خون
۲۵چهارشنبه (۱۵ژوئن-۱۵ذی القعده)روز ملی گل وگیاه
۲۶ پنجشنبه (۱۶ ژوئن-۱۶ ذی القعده)

۲۷جمعه (۱۷ژوئن-۱۷ذی القعده)روز جهاد کشاورزی، روز جهانی بیابان زدایی-تعطیل
۲۸ شنبه (۱۸ ژوئن – ۱۸ ذی القعده)
۲۹یکشنبه (۱۹ژوئن-۱۹ذی القعده)درگذشت دکتر علی شریعتی
۳۰ دوشنبه (۲۰ ژوئن – ۲۰ ذی القعده)
۳۱سه شنبه (۲۱ژوئن-۲۱ذی القعده)شهادت دکتر مصطفی چمران

مناسبات تقویمی تیر ماه سال ۱۴۰۱


۱چهارشنبه (۲۲ژوئن-۲۲ذی القعده) سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس سازمان تبلیغات اسلامیجشن آب پاشونک، جشن آغاز تابستان روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینیروز اصناف
۲ پنجشنبه (۲۳ژوئن-۲۳ذی القعده)

۳ جمعه (۲۴ژوئن-۲۴ذی القعده) –تعطیل
۴ شنبه (۲۵ژوئن-۲۵ذی القعده)
۵یکشنبه (۲۶ژوئن-۲۶ذی القعده)روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
۶ دوشنبه (۲۷ژوئن-۲۷ذی القعده)
۷سه شنبه (۲۸ژوئن-۲۸ذی القعده) شهادت آیت الله دکتر بهشتی ؛ روز قوه قضاییه
۸چهارشنبه (۲۹ژوئ۲۹ذی القعده) شهادت امام محمد تقی علیه السلام ،روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی
۹ پنجشنبه (۳۰ژوئن-۳۰ذی القعده)

۱۰جمعه (۱جولای-۱ذی الحجه)روز صنعت و معدن– تعطیل
۱۱ شنبه (۲جولای-۲ذی الحجه)
۱۲ یکشنبه (۳جولای-۳ذی الحجه)
۱۳ دوشنبه (۴جولای-۴ذی الحجه)
۱۴سه شنبه(۵جولای-۵ذی الحجه) تولد حضرت امام خمینی (ره)،روز قلم
۱۵چهارشنبه (۶جولای-۶ذی الحجه)  جشن خام خواری
۱۶ پنجشنبه (۷جولای-۷ذی الحجه) شهادت امام محمد باقرعلیه السلام ، روز مالیات

۱۷ جمعه (۸جولای-۸ذی الحجه)-تعطیل
۱۸شنبه (۹جولای-۹ذی الحجه) روز عرفه
۱۹یکشنبه(۱۰جولای-۱۰ذی الحجه)عید سعید قربان –تعطیل
۲۰ دوشنبه (۱۱جولای-۱۱ذی الحجه)
۲۱سه شنبه (۱۲جولای-۱۲ذی الحجه)روز عفاف و حجاب (سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب و کشتار مسجد گوهرشاد توسّط ماموران حکومت رضاخان)
۲۲ چهارشنبه (۱۳جولای-۱۳ذی الحجه)
۲۳ پنجشنبه (۱۴جولای-۱۴ذی الحجه)

۲۴ جمعه (۱۵جولای-۱۵ذی الحجه)ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام -تعطیل
۲۵شنبه (۱۶جولای-۱۶ذی الحجه) روز بهزیستی و تامین اجتماعی
۲۶ یکشنبه (۱۷جولای-۱۷ذی الحجه)
۲۷ دو شنبه (۱۸جولای-۱۸ذی الحجه)اعلام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی ایران،عید سعید غدیرخم
۲۸ سه شنبه (۱۹جولای-۱۹ذی الحجه)
۲۹چهارشنبه (۲۰جولای-۲۰ذی القعده)ولادت امام موسی کاظم علیه السلام
۳۰ پنجشنبه (۲۱جولای-۲۱ذی القعده)

۳۱ جمعه (۲۲جولای-۲۲ذی الحجه) - تعطبل

مناسبات تقویمی مرداد ماه سال ۱۴۰۱

۱ شنبه (۲۳ جولای – ۲۳ ذی الحجه)
۲ یک شنبه (۲۴جولای – ۲۴ ذی الحجه)
۳ دوشنبه (۲۵ جولای –  ۲۵  ذی الحجه)
۴ سه شنبه (۲۶ جولای – ۲۶ ذی الحجه)
۵ چهارشنبه (۲۷  جولای – ۲۷  ذی القعده) سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد
۶پنجشنبه (۲۸  جولای – ۲۸  ذی الحجه) روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای

۷جمعه (۲۹  جولای – ۲۸  ذی الحجه)مرداد روز ، جشن مردادگان - تعطیل
۸شنبه (۳۰  جولای – ۱  محرم) آغاز سال ۱۴۴۴هجری قمری ، روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
۹ یکشنبه (۳۱ جولای – ۲ محرم)روز اهدای خون
۱۰ دوشنبه (۱ آگوست – ۳ محرم)جشن چله تابستان،روز جهانی شیر مادر
۱۱سه شنبه (۲ آگوست – ۴ محرم)
۱۲ چهارشنبه (۳ آگوست – ۵ محرم)
۱۳ پنجشنبه (۴ آگوست -  ۶ محرم)

۱۴جمعه (۵ آگوست – ۷ محرم)صدور فرمان مشروطیت– تعطیل
۱۵ شنبه (۶ آگوست – ۸ محرم)
۱۶یکشنبه (۷ آگوست – ۹ محرم) تاسوعای حسینی ،تشکیل جهاد دانشگاهی  - تعطیل
۱۷ دوشنبه ( ۸ آگوست – ۱۰ محرم) عاشورای حسینی ،روز خبرنگار - تعطیل

۱۸ سه شنبه (۹ آگوست – ۱۱ محرم)
۱۹چهارشنبه (۱۰ آگوست- ۱۲ محرم)-شهادت امام زین العابدین علیه السلام
۲۰ پنجشنبه ( ۱۱ آگوست- ۱۳ محرم)

۲۱ جمعه (۱۲ آگوست- ۱۴ محرم) - تعطیل
۲۲ شنبه ( ۱۳ آگوست- ۱۵ محرم)-روز جهانی چپ دست ها
۲۳ یکشنبه ( ۱۴ آگوست- ۱۶ محرم)
۲۴ دو شنبه ( ۱۵ آگوست- ۱۷ محرم)
۲۵ سه شنبه ( ۱۶ آگوست- ۱۸ محرم)
۲۶ چهارشنبه ( ۱۷ آگوست- ۱۹ محرم)
۲۷ پنجشنبه ( ۱۸ آگوست- ۲۰ محرم)

۲۸جمعه ( ۱۹ آگوست- ۲۱ محرم)سالروز کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق(۱۳۳۲ ه.ش)سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان-تعطیل
۲۹ شنبه ( ۲۰ آگوست- ۲۲ محرم)
۳۰یکشنبه ( ۲۱ آگوست- ۲۳ محرم)روز بزرگداشت علامه مجلسیروز جهانی مسجد
۳۱ دوشنبه ( ۲۲ آگوست- ۲۴ محرم)

مناسبات تقویمی شهریور ماه سال ۱۴۰۱
۱ سه شنبه ( ۲۳ آگوست- ۲۵ محرم)- روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک
۲ چهارشنبه ( ۲۴ آگوست- ۲۶ محرم)- آغاز هفته دولت
۳ پنجشنبه ( ۲۵ آگوست- ۲۷ محرم)

۴ جمعه ( ۲۶ آگوست- ۲۸ محرم) جشن شهریورگان، زادروز داراب (کوروش کبیر)، روز کارمند- تعطیل
۵ شنبه ( ۲۷ آگوست- ۲۹ محرم)- روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز
۶ یکشنبه ( ۲۸ آگوست- ۳۰ محرم)
۷ دو شنبه ( ۲۹ آگوست- ۱ صفر)
۸ سه شنبه ( ۳۰ آگوست- ۲ صفر)-  روز مبارزه با تروریسم ، انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان و شهادت مظلومانه رجائی و باهنر (۱۳۶۰ ه.ش)
۹ چهارشنبه ( ۳۱ آگوست- ۳ صفر)
۱۰ پنجشنبه ( ۱ سپتامبر – ۴ صفر)-  روز مبارزه با تروریسم، روز بانکداری اسلامی ، سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲ ه.ش)

۱۱ جمعه ( ۲ سپتامبر –۵ صفر) – روز صنعت چاپ- تعطیل
۱۲ شنبه ( ۳ سپتامبر –۶ صفر)- وز مبارزه با استعمار انگلیس
۱۳ یکشنبه ( ۴ سپتامبر –۷ صفر)-  روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، روز تعاون
۱۴ دوشنبه ( ۵ سپتامبر –۸ صفر)
۱۵ سه شنبه ( ۶ سپتامبر –۹ صفر)
۱۶ چهارشنیه ( ۷ سپتامبر –۱۰ صفر)
۱۷ پنجشنبه ( ۸ سپتامبر –۱۱ صفر)- قیام ۱۷ شهریور و کشتار جمعی به دست ماموران ستم شاهی پهلوی (۱۳۵۷ ه.ش)

۱۸ جمعه ( ۹ سپتامبر –۱۲ صفر)- تعطیل
۱۹ شنبه ( ۱۰ سپتامبر –۱۳ صفر)- وفات آیت الله سید محمود طالقانی اولین امام جمعه تهران، روز جهانی پیشگیری از خودکشی
۲۰ یکشنبه ( ۱۱ سپتامبر –۱۴ صفر)- حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی
۲۱ دوشنبه ( ۱۲ سپتامبر –۱۵ صفر)- روز سینما، روز گرامیداشت برنامه نویسان
۲۲ سه شنبه ( ۱۳ سپتامبر –۱۶ صفر)
۲۳ چهارشنبه ( ۱۴ سپتامبر –۱۷ صفر)
۲۴ پنجشنبه ( ۱۵ سپتامبر –۱۸ صفر)

۲۵ جمعه ( ۱۶ سپتامبر –۱۹ صفر)- تعطیل
۲۶ شنبه ( ۱۷ سپتامبر –۲۰ صفر)-  اربعین حسینی- تعطیل
۲۷ یکشینه ( ۱۸ سپتامبر –۲۱ صفر)-  روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار
۲۸ دو شنبه ( ۱۹ سپتامبر –۲۲ صفر)
۲۹ سه شنبه ( ۲۰ سپتامبر –۲۳ صفر)
۳۰ چهارشنبه( ۲۱ سپتامبر –۲۴ صفر)- روز گفتگوی تمدن‌ها، روز جهانی صلح
۳۱ پنجشنبه ( ۲۲ سپتامبر –۲۵ صفر)-  آغاز جنگ تحمیلی (۱۳۵۹ ه.ش) –آغاز هفته دفاع مقدس


مناسبات تقویمی مهر ماه سال ۱۴۰۱
۱ جمعه (۲۳ سپتامبر، ۲۶ صفر)-تعطیل
۲ شنبه ( ۲۴ سپتامبر، ۲۷ صفر)- روز وقف
۳ یکشنبه(۲۵ سپتامبر، ۲۸ صفر) رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام- تعطیل
۴ دوشنبه (۲۶ سپتامبر، ۲۹ صفر)
۵ سه شنبه ( ۲۷ سپتامبر، ۳۰ صفر)- شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه (ع)، شهادت حضرت امام رضا علیه السلام،روز جهانی جهانگردی - تعطیل
۶ چهارشنبه (۲۸ سپتامبر، ۱ ربیع‌الاول) – هجرت پیامبر از مکه به مدینه
۷ پنجشنبه ( ۲۹ سپتامبر،  ۲ ربیع‌الاول) روز آتش نشانی و ایمنی،  سقوط هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان جنگ (کلاهدوز، نامجو، فلاحی، فکوری، جهان آرا)

۸ جمعه ( ۳۰ سپتامبر، ۳ ربیع‌الاول) روز بزرگداشت مولوی، روز جهانی ناشنوایان، روز جهانی مترجم و ترجمه، روز جهانی دریانوردی - تعطیل
۹ شنبه (۱ اکتبر، ۴ ربیع‌الاول) روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی، روز جهانی سالمندان
۱۰ یکشنبه (۲ اکتبر، ۵ ربیع‌الاول)
۱۱ دوشنبه (۳ اکتبر، ۶ ربیع‌الاول)
۱۲ سه شنبه( ۴ اکتبر، ۷ ربیع‌الاول)

۱۳ چهارشنبه ( ۵ اکتبر، ۸ ربیع‌الاول) شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) (۲۶۰ ه.ق) و آغاز ولایت حضرت ولی‌عصر(عج)، روز جهانی معلم - تعطیل
۱۴ پنجشنبه (۶ اکتبر، ۹ ربیع‌الاول) روز دامپزشکی
۱۵ جمعه ( ۷ اکتبر، ۱۰ ربیع‌الاول) - تعطیل
۱۶ شنبه (۸ اکتبر، ۱۱ ربیع‌الاول) جشن مهرگان، روز جهانی کودک
۱۷ یکشنبه ( ۹ اکتبر، ۱۲ ربیع‌الاول) میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت، روز جهانی پست
۱۸ دوشنبه (۱۰ اکتبر، ۱۳ ربیع‌الاول)
۱۹ سه شنبه (۱۱ اکتبر، ۱۴ ربیع‌الاول)
۲۰ چهارشنبه ( ۱۲ اکتبر، ۱۵ ربیع‌الاول) روز بزرگداشت حافظ، روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی
۲۱ پنجشنبه ( ۱۳ اکتبر، ۱۶ ربیع‌الاول)

۲۲ جمعه (۱۴ اکتبر، ۱۷ ربیع‌الاول) میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله  – میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام موسس مذهب جعفری، روز جهانی استاندارد- تعطیل
۲۳ شنبه ( ۱۵ اکتبر، ۱۸ ربیع‌الاول) روز عصای سفید(نابینایان)
۲۴ یکشنبه ( ۱۶ اکتبر، ۱۹ ربیع‌الاول) روز جهانی غذا
۲۵ دو شنبه ( ۱۷ اکتبر، ۲۰ ربیع‌الاول) روز جهانی ریشه کنی فقر
۲۶ سه شنبه ( ۱۸ اکتبر، ۲۱ ربیع‌الاول) روز تربیت بدنی و ورزش
۲۷ چهارشنبه ( ۱۹ اکتبر، ۲۲ ربیع‌الاول)
۲۸ پنجشنبه ( ۲۰ اکتبر، ۲۳ ربیع‌الاول)

۲۹  جمعه ( ۲۱ اکتبر، ۲۴ ربیع‌الاول) روز صادرات - تعطیل
۳۰ شنبه ( ۲۲ اکتبر، ۲۵ ربیع‌الاول)

مناسبات تقویمی آبان ماه سال ۱۴۰۱۱ یکشنبه ( ۲۳ اکتبر، ۲۶ ربیع‌الاول)- روز آمار و برنامه ریزی
۲ دوشنبه ( ۲۴ اکتبر، ۲۷ ربیع‌الاول)
۳ سه شنبه ( ۲۵ اکتبر، ۲۸ ربیع‌الاول)
۴ چهارشنبه ( ۲۶ اکتبر، ۲۹ ربیع‌الاول)
۵ پنجشنبه ( ۲۷ اکتبر، ۱ ربیع‌الثانی)

۶ جمعه ( ۲۸ اکتبر، ۲ ربیع‌الثانی)- تعطیل
۷ شنبه ( ۲۹ اکتبر، ۳ ربیع‌الثانی)روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر، روز کوروش کبیر
۸ یکشنبه ( ۳۰ اکتبر، ۴ربیع‌الثانی)- روز نوجوان
۹دوشنبه ( ۳۱ اکتبر، ۵ربیع‌الثانی)
۱۰ سه شنبه ( ۱ نوامبر، ۶ ربیع‌الثانی)-  جشن آبانگان
۱۱ چهارشنبه ( ۲ نوامبر، ۷ ربیع‌الثانی)
۱۲ پنجشنبه ( ۳ نوامبر، ۸ ربیع‌الثانی)- ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

۱۳ جمعه ( ۴ نوامبر، ۹ ربیع‌الثانی)- تسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان (۱۳۵۸ ه.ش)،روز دانش آموز، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی- تعطیل
۱۴ شنبه ( ۵ نوامبر، ۱۰ ربیع‌الثانی) - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، روز فرهنگ عمومی
۱۵ یکشنبه ( ۶ نوامبر، ۱۱ ربیع‌الثانی)- جشن میانه پاییز
۱۶ دو شنبه ( ۷ نوامبر، ۱۲ ربیع‌الثانی)
۱۷ سه شنبه ( ۸ نوامبر، ۱۳ ربیع‌الثانی)
۱۸ چهارشنبه ( ۹ نوامبر، ۱۴ ربیع‌الثانی)- روز ملی کیفیت
۱۹ پنجشنبه ( ۱۰ نوامبر، ۱۵ ربیع‌الثانی)

۲۰ جمعه ( ۱۱ نوامبر، ۱۶ ربیع‌الثانی)- تعطیل
۲۱ شنبه ( ۱۲ نوامبر، ۱۷ ربیع‌الثانی)
۲۲ یکشنبه ( ۱۳ نوامبر، ۱۸ ربیع‌الثانی)
۲۳ دوشنبه ( ۱۴ نوامبر، ۱۹ ربیع‌الثانی)
۲۴ سه شنبه  ( ۱۵ نوامبر، ۲۰ ربیع‌الثانی)- روز کتاب و کتابخوانی
۲۵ چهارشنبه ( ۱۶ نوامبر، ۲۱ ربیع‌الثانی)
۲۶ پنجشنبه ( ۱۷ نوامبر، ۲۲ ربیع‌الثانی)- روز جهانی فلسفه

۲۷ جمعه ( ۱۸ نوامبر، ۲۳ ربیع‌الثانی)- تعطیل
۲۸ شنبه ( ۱۹ نوامبر، ۲۴ ربیع‌الثانی)
۲۹ یکشنبه ( ۲۰ نوامبر، ۲۵ ربیع‌الثانی)
۳۰ دوشنبه ( ۲۱ نوامبر، ۲۶ ربیع‌الثانی)

مناسبات تقویمی آذر ماه سال ۱۴۰۱
۱ سه شنبه ( ۲۲ نوامبر، ۲۷ ربیع‌الثانی)- جشن آذر
۲ چهارشنبه ( ۲۳ نوامبر، ۲۸ ربیع‌الثانی)
۳ پنجشنبه ( ۲۴ نوامبر، ۲۹ ربیع‌الثانی)

۴ جمعه ( ۲۵ نوامبر، ۳۰ ربیع‌الثانی)-  روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - تعطیل
۵ شنبه ( ۲۶ نوامبر، ۱جمادی‌الاولی)- روز بسیج مستضعفان
۶ یکشنبه ( ۲۷ نوامبر،۲ جمادی‌الاولی)
۷ دو شنبه ( ۲۸ نوامبر، ۳ جمادی‌الاولی)- روز نیروی دریایی
۸ سه شنبه ( ۲۹ نوامبر، ۴ جمادی‌الاولی)
۹ چهارشنبه ( ۳۰ نوامبر، ۵ جمادی‌الاولی)- روز بزرگداشت شیخ مفید، جشن آذرگان
۱۰ پنجشنبه ( ۱ دسامبر، ۶ جمادی‌الاولی)- روز جهانی مبارزه با ایدز، شهادت آیت الله سید حسن مدرس (۱۳۱۶ ه.ش)، روز مجلس

۱۱ جمعه( ۲ دسامبر، ۷ جمادی‌الاولی)- تعطیل
۱۲ شنبه ( ۳ دسامبر، ۸ جمادی‌الاولی)- روز جهانی معلولان، ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار و بهورز، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸ ه.ش)
۱۳ یکشنبه ( ۴ دسامبر، ۹ جمادی‌الاولی)- روز بیمه
۱۴ دوشنبه ( ۵ دسامبر، ۱۰ جمادی‌الاولی)
۱۵ سه شنبه ( ۶ دسامبر، ۱۱ جمادی‌الاولی)- روز حسابدار
۱۶ چهارشنبه ( ۷ دسامبر، ۱۲ جمادی‌الاولی) روز جهانی هواپیمایی، روز دانشجو
۱۷ پنجشنبه ( ۸ دسامبر، ۱۳ جمادی‌الاولی)

۱۸ جمعه ( ۹ دسامبر، ۱۴ جمادی‌الاولی)- تعطیل
۱۹ شنبه ( ۱۰ دسامبر، ۱۵ جمادی‌الاولی)
۲۰ یکشنبه ( ۱۱ دسامبر، ۱۶ جمادی‌الاولی)
۲۱ دوشنبه ( ۱۲ دسامبر، ۱۷ جمادی‌الاولی)
۲۲ سه شنبه ( ۱۳ دسامبر، ۱۸ جمادی‌الاولی)
۲۳ چهارشنبه ( ۱۴ دسامبر، ۱۹ جمادی‌الاولی)
۲۴ پنجشنبه ( ۱۵ دسامبر، ۲۰ جمادی‌الاولی)

۲۵ جمعه ( ۱۶ دسامبر، ۲۱ جمادی‌الاولی) روز پژوهش- تعطیل
۲۶ شنبه ( ۱۷ دسامبر، ۲۲ جمادی‌الاولی)- روز حمل و نقل
۲۷ یکشنبه ( ۱۸ دسامبر، ۲۳ جمادی‌الاولی)
۲۸ دوشنبه ( ۱۹ دسامبر، ۲۴ جمادی‌الاولی)
۲۹ سه شنبه ( ۲۰ دسامبر، ۲۵ جمادی‌الاولی)
۳۰ چهارشنبه ( ۲۱ دسامبر، ۲۶ جمادی‌الاولی)- جشن شب یلدا


مناسبات تقویمی دی ماه سال ۱۴۰۱
۱ پنجشنبه ( ۲۲ دسامبر، ۲۷ جمادی‌الاولی)- روز میلاد خورشید ، جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان
۲ جمعه ( ۲۳ دسامبر، ۲۸جمادی‌الاولی)- تعطیل
۳ شنبه ( ۲۴ دسامبر، ۲۹جمادی‌الثانی)
۴ یکشنبه ( ۲۵ دسامبر، ۱ جمادی‌الثانی)- میلاد حضرت مسیح (ع) ، جشن کریسمس
۵ دوشنبه ( ۲۶ دسامبر، ۲ جمادی‌الثانی)- سالروز شهادت آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ، سالروز زمین لرزه‌ی بم در سال ۱۳۸۲

۶ سه شنبه ( ۲۷ دسامبر، ۳ جمادی‌الثانی)- شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (۱۱ ه ق)- تعطیل
۷ چهارشنبه ( ۲۸ دسامبر، ۴ جمادی‌الثانی)
۸ پنجشنبه ( ۲۹ دسامبر، ۵ جمادی‌الثانی)- دی به آذر روز، دومین جشن دیگان

۹  جمعه( ۳۰ دسامبر، ۶ جمادی‌الثانی)- تعطیل
۱۰ شنبه( ۳۱ دسامبر، ۷ جمادی‌الثانی)
۱۱ یکشنبه ( ۱ ژانویه، ۸ جمادی‌الثانی)- جشن آغاز سال نو میلادی
۱۲ دوشنبه( ۲ ژانویه، ۹جمادی‌الثانی)
۱۳ سه شنبه( ۳ ژانویه، ۱۰ جمادی‌الثانی)
۱۴ چهارشنبه( ۴ ژانویه، ۱۱جمادی‌الثانی)- روز جهاد کشاورزی
۱۵ پنجشنبه( ۵ ژانویه، ۱۲جمادی‌الثانی)- دی به مهر روز، سومین جشن دیگان، روز خانواده

۱۶ جمعه( ۶ ژانویه، ۱۳ جمادی‌الثانی)- تعطیل
۱۷ شنبه( ۷ ژانویه، ۱۴جمادی‌الثانی)- درگذشت مشکوک جهان پهلوان تختی
۱۸ یکشنبه( ۸ ژانویه، ۱۵جمادی‌الثانی)
۱۹ دو شنبه( ۹ ژانویه، ۱۶جمادی‌الثانی)- آغاز عملیات کربلای ۵ (۱۳۶۵ ه.ش)، قیام خونین مردم قم (۱۳۵۶ ه.ش)
۲۰ سه شنبه( ۱۰ ژانویه، ۱۷جمادی‌الثانی)- سالروز قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار(۱۲۳۰ ه.ش)
۲۱ چهارشنبه( ۱۱ ژانویه، ۱۸ جمادی‌الثانی)
۲۲ پنجشنبه ( ۱۲ ژانویه، ۱۹جمادی‌الثانی)

۲۳ جمعه( ۱۳ ژانویه، ۲۰ جمادی‌الثانی)- ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن، دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان- تعطیل
۲۴ شنبه( ۱۴ ژانویه، ۲۱جمادی‌الثانی)
۲۵ یکشنبه( ۱۵ ژانویه، ۲۲ جمادی‌الثانی)
۲۶ دو شنبه( ۱۶ ژانویه، ۲۳جمادی‌الثانی)- فرار شاه معدوم (۱۳۵۷ ه.ش)
۲۷ سه  شنبه( ۱۷ ژانویه، ۲۴جمادی‌الثانی)- اجرای توافق نامه‌ی برجام
۲۸ چهارشنبه( ۱۸ ژانویه، ۲۵جمادی‌الثانی)
۲۹ پنجشنبه( ۱۹ ژانویه، ۲۶جمادی‌الثانی)- روز غزه

۳۰ جمعه ( ۲۰ ژانویه، ۲۷جمادی‌الثانی)- تعطیل

مناسبات تقویمی بهمن ماه سال ۱۴۰۱
۱شنبه ( ۲۱ ژانویه، ۲۸جمادی‌الثانی)- زادروز فردوسی
۲ یکشنبه ( ۲۲ ژانویه، ۲۹جمادی‌الثانی)- بهمن روز، جشن بهمنگان
۳ دوشنبه( ۲۳ ژانویه، ۱ رجب)- ولادت امام محمد باقر علیه السلام
۴ سه شنبه ( ۲۴ ژانویه، ۲ )
۵ چهارشنبه ( ۲۵ ژانویه، ۳ رجب)- جشن نوسره، شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام
۶ پنجشنبه ( ۲۶ ژانویه، ۴ رجب)

۷ جمعه ( ۲۷ ژانویه، ۵ رجب)- تعطیل
۸ شنبه ( ۲۸ ژانویه، ۶ رجب)
۹ یکشنبه ( ۲۹ ژانویه، ۷ رجب)
۱۰ دو شنبه ( ۳۰ ژانویه، ۸ رجب)- جشن سده
۱۱ سه شنبه (۳۱ ژانویه، ۹ رجب)
۱۲ چهارشنبه (۱ فوریه، ۱۰ رجب)- بازگشت امام خمینی به ایران (۱۳۵۷) ، آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی،  ولادت امام محمد تقی علیه السلام، روز جهانی حجاب (روز همبستگی با بانوان محجّبه)
۱۳ پنجشنبه(۲ فوریه، ۱۱ رجب)

۱۴ جمعه(۳ فوریه، ۱۲ رجب)- تعطیل
۱۵ شنبه(۴ فوریه، ۱۳ رجب)- جشن میانه زمستان، ولادت حضرت امام علی علیه السلام (۲۳ سال قبل از هجرت )/روز پدر  - تعطیل
۱۶ یکشنبه(۵ فوریه، ۱۴ رجب)
۱۷ دو شنبه(۶ فوریه، ۱۵ رجب)- وفات حضرت زینب سلام الله علیها
۱۸ سه شنبه(۷ فوریه، ۱۶ رجب)- روز ملی فناوری فضایی
۱۹ چهارشنبه(۸ فوریه، ۱۷ رجب)- روز نیروی هوایی
۲۰ پنجشنبه(۹ فوریه، ۱۸ رجب)

۲۱ جمعه(۱۰ فوریه، ۱۹ رجب)- تعطیل
۲۲ شنبه(۱۱ فوریه، ۲۰ رجب)- پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام شاهنشاهی (۱۳۵۷ ه.ش)، حمله به سفارت روسیه و قتل گریبایدوف سفیر روسیه تزاری در ایران - تعطیل

۲۳ یکشنبه(۱۲ فوریه، ۲۱ رجب)
۲۴ دوشنبه(۱۳ فوریه، ۲۲ رجب)
۲۵ سه شنبه(۱۴ فوریه، ۲۳ رجب) -  روز ولنتاین، روز عشاق
۲۶ چهارشنبه(۱۵ فوریه، ۲۴ رجب)
۲۷ پنجشنبه(۱۶ فوریه، ۲۵ رجب)- شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

۲۸ جمعه(۱۷ فوریه، ۲۶ رجب)- تعطیل
۲۹ شنبه(۱۸ فوریه، ۲۷ رجب)- قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (۱۳۵۶ ه.ش)، مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله (۱۳ سال قبل از هجرت) - تعطیل

۳۰ یکشنبه(۱۹ فوریه، ۲۸ رجب)

مناسبات تقویمی اسفند ماه سال ۱۴۰۱
۱ دوشنبه(۲۰ فوریه، ۲۹ رجب)
۲ سه شنبه(۲۱ فوریه، ۳۰ رجب)روز جهانی زبان مادری
۳ چهارشنبه(۲۲ فوریه، ۱شعبان)
۴ پنجشنبه(۲۳ فوریه، ۲شعبان)

۵ جمعه(۲۴ فوریه، ۳شعبان)- جشن سپندارمذگان، روز عشق، روز بزرگداشت زمین و بانوان، روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس،  ولادت سالار شهیدان، امام حسین علیه السلام و روز پاسدار- تعطیل
۶ شنبه(۲۵ فوریه، ۴شعبان)- ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز
۷ یکشنبه(۲۶ فوریه، ۵شعبان) - سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، درگذشت علی اکبر دهخدا، ولادت امام زین العابدین علیه السلام
۸ دوشنبه(۲۷ فوریه، ۶ شعبان)
۹  سه شنبه(۲۸ فوریه، ۷ شعبان)
۱۰ چهارشنبه (۱ مارس، ۸ شعبان)
۱۱ پنجشنبه(۲ مارس، ۹ شعبان)

۱۲ جمعه(۳ مارس، ۱۰ شعبان)- تعطیل
۱۳ شنبه(۴ مارس، ۱۱ شعبان)- ولادت علی اکبر علیه السلام و روز جوان
۱۴ یکشنبه(۵ مارس، ۱۲ شعبان)- سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق،  روز احسان و نیکوکاری
۱۵ دوشنبه(۶ مارس، ۱۳ شعبان)-  روز درختکاری
۱۶ سه شنبه(۷ مارس، ۱۴ شعبان)

۱۷ چهارشنبه(۸ مارس، ۱۵ شعبان)- ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه(۲۵۵ ه ق) و جشن نیمه شعبان،روز جهانی زن - تعطیل
۱۸ پنجشنبه(۹ مارس، ۱۶ شعبان)
۱۹ جمعه(۱۰ مارس، ۱۷ شعبان)- تعطیل
۲۰ شنبه(۱۱ مارس، ۱۸ شعبان)
۲۱ یکشنبه(۱۲ مارس، ۱۹ شعبان)
۲۲ دو شنبه(۱۳ مارس، ۲۰ شعبان)- روز بزرگداشت شهدا
۲۳ سه شنبه(۱۴ مارس، ۲۱ شعبان)
۲۴ چهارشنبه(۱۵ مارس، ۲۲ شعبان)
۲۵ پنج شنبه(۱۶ مارس، ۲۳ شعبان)- روز بزرگداشت پروین اعتصامی، پایان سرایش شاهنامه

۲۶  جمعه(۱۷ مارس، ۲۴ شعبان)- تعطیل
۲۷ شنبه(۱۸ مارس، ۲۵ شعبان)
۲۸ یکشنبه(۱۹ مارس، ۲۶ شعبان)

۲۹ دو شنبه(۲۰ مارس، ۲۷ شعبان)- روز ملی شدن صنعت نفت ایران (۱۳۲۹ ه.ش)- تعطیل
facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing button
whatsapp sharing button
telegram sharing button
linkedin sharing button
لینک اصل خبر در سایت آژانس دیجیتال مارکتینگ راز

  منبع خبر

  آژانس دیجیتال مارکتینگ راز

  آژانس دیجیتال مارکتینگ راز

  ارائه دهنده فول سرویس خدمات بازاریابی آنلاین

   نظرات