چالش های جذب و نگهداشت نسل جدید نیروی کار (دهه هفتادی ها)

وبینار “نقشه راه تحول دیجیتال واحدهای صنعتی”

سرفصل ها

انقلاب های صنعتی و تحول دیجیتال
صنعت ۴.۰ و صنعت ۵.۰
دیجیتالی سازی صنایع و نمونه های موفق
نقشه راه تحول دیجیتال واحدهای صنعتی

لینک اصل خبر در سایت پیشگامان

    منبع خبر

    پیشگامان

    پیشگامان

    شتابدهنده عمومی

    نظرات