برگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی مرکز رشد نیشابور


اولین جلسه کمیته تخصصی مرکز رشد فناوری نیشابور با پذیرش یک شرکت فناور درمرحله رشدمقدماتی و یک شرکت فناور در مرحله رشد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری نیشابور، اولین جلسه کمیته تخصصی فناوری این مرکز رشد به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کووید۱۹، با رعایت پروتکل های بهداشتی به دو شیوه آنلاین و حضوری برگزار شد.

در ابتدای جلسه علیرضا شیرازی رئیس مرکز رشد فناوری نیشابور با ارایه دستور کار جلسه به معرفی اجمالی شرکت های متقاضی جذب و پذیرش در این مرکز پرداخت.

پس از ارایه شرکت های متقاضی و بیان توضیحات فنی و تخصصی ایده های فناورانه ایشان و تبادل نظر اعضای محرم کمیته تخصصی ، با ورود شرکت شرکت رایا ماشین شادیاخ به مدیر عاملی آقای مهندس حسن فرشیدفر با ایده محوری طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک پوست گیر انواع میوه جات کروی شکل ، به دوره رشد مقدماتی و پذیرش شرکت رهپویان صنایع میراث اقبال به مدیر عاملی آقای مهندس سید اقبال محروقی با ایده محوری طراحی و ساخت دستگاه کنترل کننده تمام خودکار پمپ آب در دوره رشد موافقت بعمل آمد .لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات