مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه پیام نور تهران غرب راه اندازی شد

مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه پیام نور تهران غرب راه اندازی شد

دکتر محسن دیانت (رئیس دانشگاه پیام نور تهران غرب) خبر داد که مرکز نوآوری و شتابدهی این دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش اکوسیستم، دیانت در مورد این مرکز گفت: در راستای نزدیک کردن فضای دانشگاه و بازار کسب وکارهای جدید، مجموعه دوره‌های آموزشی و انتقال تجربه در قالب مرکز نوآوری و شتابدهی ارائه می‌شود.

وی هدف از راه‌اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه پیام نور تهران غرب را محقق ساختن دانشگاه کارآفرین از طریق ساختاردهی به گروه‌های نوآور دانشجویی در قالب تیم‌های استارتاپی و همچنین بهبود چالش‌های ارتباطی میان صنعت و دانشگاه، عنوان کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور تهران غرب تشریح کرد: دانشگاه پیام نور تهران غرب، سری رویدادهای پیش به سوی دانشگاه کارآفرین را با هدف کاهش شکاف بزرگ بین دو عرصه صنعت و دانشگاه در محل دانشگاه پیام نور تهران غرب برگزار کرده است.

وی در ادامه افزود: به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات و نیز کسب اطلاعات بیشتر، علاقه‌مندان می‌توانند با مسئولان اجرایی این مرکز از جمله عیسی خوشوقت (دبیر انجمن علمی فناوری اطلاعات)، نیاز نیکورزم و حمیدرضا عابدی (دبیر انجمن علمی مدیریت رسانه) تماس حاصل کنند.

    نظرات