دوره علوم پایه حسابداری

دوره علوم پایه حسابداری
ویژه استارتاپ های یزدی
مدرس:
ابوالفضل حیرانی
حسابدار سرپرست مالی شتابدهنده پیشگامان

محل برگزاری:
شتابدهنده پیشگامان
زمان:
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰

لینک اصل خبر در سایت پیشگامان

منبع خبر

پیشگامان

پیشگامان

شتابدهنده عمومی

نظرات